دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ از م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د+م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌نویسنده م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د در انتشارات ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

سرشناسه – شخص : م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۰/۵۵,‭/م۷ م۴,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۲۷۶ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

شابک : ‭978-964-457-188-6

شماره مدرک : ک‌۲۰۴۳

دانلود م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌, کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌, فایل pdf م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌, آثار م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د, منابع ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌, ‭978-964-457-188-6, نوشته های م‍ق‍ی‍م‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog