دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ م‍ی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ از س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا+خ‍دم‍ات‌ – دانلود

کتاب م‍ی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌نویسنده س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا در انتشارات ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌

سرشناسه – شخص : س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۴۱۵/۵۳,‭/س۹ م۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : ۲۱۶ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : خ‍دم‍ات‌ – ب‍ازاری‍اب‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭964-7119-83-6

شماره مدرک : ک‌۳۳۱۲

دانلود م‍ی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌, کتاب م‍ی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌, فایل pdf م‍ی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌, آثار س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا, منابع ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌,خ‍دم‍ات‌ – ب‍ازاری‍اب‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ – ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌, ‭964-7119-83-6, نوشته های س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌، رض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog