دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، پ‍ارش‍م‍ن‌ آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPressنویسنده م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د در انتشارات پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، پ‍ارش‍م‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress

سرشناسه – شخص : م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵,‭/م۴ و۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، پ‍ارش‍م‍ن‌

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۲۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : وردپ‍رس‌ (م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌),وب‌ – س‍ای‍ت‌ ه‍ا – طراح‍ی‌,وب‌ – س‍ای‍ت‌ ه‍ا – م‍دی‍ری‍ت‌,وب‍لاگ‌ ه‍ا – طرح‍ی‌,وب‍لاگ‌ ه‍ا – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۹-۱۳-۴

شماره مدرک : ک‌۲۴۴۹

دانلود آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress, کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress, فایل pdf آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ طراح‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ و وب‍لاگ‌ ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ح‍ت‍وای‌ WordPress, آثار م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د, منابع پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، پ‍ارش‍م‍ن‌,وردپ‍رس‌ (م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌),وب‌ – س‍ای‍ت‌ ه‍ا – طراح‍ی‌,وب‌ – س‍ای‍ت‌ ه‍ا – م‍دی‍ری‍ت‌,وب‍لاگ‌ ه‍ا – طرح‍ی‌,وب‍لاگ‌ ه‍ا – م‍دی‍ری‍ت‌, ‭۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۹-۱۳-۴, نوشته های م‍رادی‌، م‍ح‍م‍د

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog