دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ از اح‍م‍دی‌،ح‍س‍ی‍ن‌+ب‍ دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌نویسنده اح‍م‍دی‌،ح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارات ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌

سرشناسه – شخص : اح‍م‍دی‌،ح‍س‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/فلا۳ ب۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا

سال انتشار : 1377

صفحه شمار : ۲۶۲ص‌.: م‍ص‍ور ، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌

شابک : ‭964-6370-15-2

شماره مدرک : ک‌۳۱۲۳

دانلود ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌, کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌, فایل pdf ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌, آثار اح‍م‍دی‌،ح‍س‍ی‍ن‌, منابع ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا,ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌, ‭964-6370-15-2, نوشته های اح‍م‍دی‌،ح‍س‍ی‍ن‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog