دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍رش‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ از ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌+ دانلود

کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍رش‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌نویسنده ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌ در انتشارات ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍رش‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه – شخص : ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۱,‭/ن۸۵ش۹,‭۱۳۸۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار : 1381

صفحه شمار : ۱۱۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ — ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۱۸

دانلود ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍رش‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌, کتاب ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍رش‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌, فایل pdf ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍رش‍دان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌, آثار ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌, منابع ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ — ف‍ل‍س‍ف‍ه‌, نوشته های ن‍ورت‍ون‌، ب‍اب‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog