دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ی‍زدا راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص‍ف‌نویسنده در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص‍ف‌

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TH,‭۶۱۲۲,‭/ر۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ی‍زدا

سال انتشار : 1387

صفحه شمار : ۱۷۶ص‌. م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع : آب‌- ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌- ن‍رم‌ اف‍زار,ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌- ن‍رم‌ اف‍زار

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۷۶۷

دانلود راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص‍ف‌, کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص‍ف‌, فایل pdf راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍رم‌ اف‍زار PIPE FLOW EXPERT ت‍رج‍م‍ه‌ روح‌ ا..واص‍ف‌, منابع ی‍زدا,آب‌- ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌- ن‍رم‌ اف‍زار,ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌- ن‍رم‌ اف‍زار

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog