دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ی‍زدا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ از م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌+س‍اخ‍ت دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌نویسنده م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌ در انتشارات ی‍زدا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

سرشناسه – شخص : م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TH,‭۶۰۱۲,‭/م۴ س۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ی‍زدا

سال انتشار : 1392

صفحه شمار : ۴۵۲ص‌

موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍وش‍م‍ن‍د,ش‍ب‍ک‍ه‌ رق‍م‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ج‍ام‍ع‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – م‍ح‍ی‍ط زس‍ی‍ت‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۳۱۹۰

دانلود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌, کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌, فایل pdf س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌, آثار م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌, منابع ی‍زدا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍وش‍م‍ن‍د,ش‍ب‍ک‍ه‌ رق‍م‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ج‍ام‍ع‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا – م‍ح‍ی‍ط زس‍ی‍ت‌, نوشته های م‍رت‍س‌، ه‍رم‍ان‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog