دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ س دانلود

کتاب ف‍ه‍رس‍ت‌ ب‍ه‍ای‌ واح‍د پ‍ای‍ه‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ال‌۱۳۸۴نویسنده در انتشارات س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍..

ادامه مطلب

ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر = American English on trip از اش‍رف‌ا دانلود

کتاب ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ در س‍ف‍ر = American English on tripنویسنده اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۶ – در انتشارات اس‍ت‍ان‍دارد ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا از ن‍ج‍اب‍ت‌، ن‍ازی‍لا+ن‍ظام‌ پ دانلود

کتاب ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍انویسنده ن‍ج‍اب‍ت‌، ن‍ازی‍لا در انتشارات ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز، ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ا..

ادامه مطلب

ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌ ع‍اش‍ورا: ن‍گ‍رش‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ دانلود

کتاب ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌ ع‍اش‍ورا: ن‍گ‍رش‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ – آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ه‍ا، روض‍ه‌ ه‍ا و ادب‍ی‍ات‌ م‍ن‍ظوم‌نویسند..

ادامه مطلب

موبوگرام ناامن هست/ استفاده نکنید , مدیرعامل تلگرام

پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام: «موبوگرام» ناامن است و توصیه‌ نمی‌کنم از آن استفاده کنید. مدیرعامل تلگرام: موبوگرام ناامن هست؛ استفاده نکنید ..

ادامه مطلب

ح‍ل‌ ع‍ددی‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده دانلود

کتاب ح‍ل‌ ع‍ددی‌ م‍س‍ای‍ل‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از Plaxis [پ‍لاک‍س‍ی‍س‌]نویسنده ح‍وت‍ی‌، ام‍ی‍ر در انتشارات آث‍ار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌..

ادامه مطلب

مشورت تلفنی وزرای خارجه روسیه و آمریکا

وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی کشورش جهت عادی سازی روابط با آمریکا و همکاری با این کشور جهت حل پرسشها جهانی خبر داده است. مشورت تلفنی وزر..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ از خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا+وق‍ت‌ – ت‍ن‍ظی‍م‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌نویسنده خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا در انتشارات ن‍ش‍ر پ‍وی‍ن‍ده‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ زم‍ان‌ سرشناسه – شخص : خ‍..

ادامه مطلب

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آل‍م‍ان‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ دانلود

کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آل‍م‍ان‍ی‌ – ف‍ارس‍ی‌نویسنده گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌ داری‍ان‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۳۶ – در انتشارات ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان..

ادامه مطلب

مک کین و این 2 زن پروژه ترامپ علیه طرح درمان اوباما را ناکام گذاشتند

رای #مک کین آرزوی ترامپ را ناکام گذاشت او ۲ بامداد امشب سمت دموکرات ها ایستاد و به طرح جمهوری خواهان جهت از بین بردن #اوباماکر نه گفت! یک نه بزرگ و تاریخ..

ادامه مطلب