دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

اعتباربخشی درآمد بیمارستان ها را کم و زیاد می کند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اعتبار بخشی باعث زیاد کردن و یا کم کردن درامد های کادر پزشکان و بیمارستان ها می شود‌. به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمانگ..

ادامه مطلب

دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران صاحب موزه می‌شود

معاون فرهنگی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هزینه طرح ساخت موزه در این دانشگاه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است و قرار است تمامی هزینه‌های ..

ادامه مطلب