سایت انتخاب اسم
اپلیکیشن ها
درخواست کتاب های خارجی

دسته: چ‍اپ‍ار؛ ش‍ی‍راز: م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌

پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ از م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر+ذخ‍ی‍  دانلود 0

پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ از م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر+ذخ‍ی‍ دانلود

کتاب پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌نویسنده م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر در انتشارات چ‍اپ‍ار؛ ش‍ی‍راز: م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : پ‍ردازش‌ زب‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان