دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍دی‌ طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌ از م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍ دانلود

کتاب طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌نویسنده م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍رض‍ا در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍دی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌

سرشناسه – شخص : م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭NA,‭۲۸۴۰,‭/م۷ ع۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍دی‌

سال انتشار : 1386

صفحه شمار : ۱۴۴ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع : خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌)

شابک : ‭978-964-93838-7-4

شماره مدرک : ک‌۳۲۳۵

دانلود طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌, کتاب طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌, فایل pdf طراح‍ی‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ و م‍ب‍ل‍م‍ان‌ ش‍ه‍ری‌, آثار م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍رض‍ا, منابع ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍دی‌,خ‍دم‍ات‌ ش‍ه‍ری‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌), ‭978-964-93838-7-4, نوشته های م‍ق‍ص‍ودی‌، غ‍لام‍رض‍ا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog